در مهارتکده آموزش ببینید، و وارد بازار کار شوید.

تعداد دانشجو

0

تعداد دوره ها

0

تعداد اساتید

0

تعداد ساعات

0

آموزش word 2021

490,000 تومان
3

روتوش عکس و چهره در فتوشاپ

600,000 تومان
02:08ساعت

ترفندهای کاربردی در اکسل

520,000 تومان
01:52ساعت
1

برق کولر خودرو

480,000 تومان
01:37ساعت
3

آموزش برق خودرو

810,000 تومان
3

اعلان حریق اماکن

720,000 تومان
2

آموزش امنیت شبکه های wireless

670,000 تومان
02:35ساعت
4